Köpvillkor

Allmänt:

Dessa allmänna villkor gäller mellan Agelito AB 556943-6669 och dig som gör en beställning från oss via www.agelito.se. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Agelito framgår på webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via agelito.se

Utöver villkoren gäller även Agelitos  Integritetspolicy. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen som är dispositiv vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.  För samtliga gäller företrädesvis nedanstående.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

För att köp skall genomföras så måste man välja betalningssätt delbetalning, faktura eller kortbetalning. Med anledning av världsläget har offerten en giltighetstid på 2 veckor och med leveranstid inom 3 månader. Vid senare leveranstid kan priset komma att förändras.

Om du valt Svea delbetalning eller faktura så kommer din faktura att mejlas till dig efter att du fått din leverans eller i samband med utleverans från fabrik. Om du valt kortbetalning  så hittar du ditt kvitto på betalningen under dina kunduppgifter efter att din order behandlats.

Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Du som kund ansvarar själv för att måtten på offerten överensstämmer med dina önskemål. Bänkskivorna tillverkas efter måtten på offerten och ej efter ritning, ritning är endast vägledande för övrig bearbetning. Om du valt mätning och montering genom oss så ansvarar vi för måtten.

Godkända toleranser gällande bänkskivor, gäller samtliga material:

Längd/djup +-2 mm,  planhet +-2 mm, tjocklek +-1 mm gällande laminat övriga material 10 %.

På mörka ytor gällande samtliga material kan fettfläckar, smuts, fingeravtryck mm synas tydligare än på övriga färger. Små repor kan vara synliga på mörka eller högblanka ytor redan vid leverans. 

Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Agelito har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på webbplatsen. 

Bilder i webbutik, social media, annons och annat marknadsföringsmaterial som visar produkter ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, färg eller nyans. Agelito ansvar inte för information som kommer från en tredjepart. Produktbild som visas vid respektive produkt kan avvika färgmässigt då dessa bilder oftast är tagna som närbild och stora färgvariationer kan därför förekomma på större yta. Det kan även bero på ljussättning, hur bilden tas samt olika batchnummer på produkten.

Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Agelito.

Agelito strävar efter att webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.


Leveransbetingelser:

Frakt:

Det står tydligt på offerten om frakt- och emballagekostnad ingår i offerten. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter och fraktpris gäller till fastlandet om ort saknas. Lagerhållning av gods på speditörens terminal ingår ej och kommer att debiteras från dag 4.

Leveranstid:

I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Leveranstid avser utleverans från tillverkare. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej leveransbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta inte möjligt att göra (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig som kund. 

Leveranstiden kan justeras pga omständigheter som Agelito inte kan råda över. Tex förseningar från underleverantör, transportskador, sjukdom, maskinhaveri, världssituationen och materialrelaterade problem. Detta ger inte rätt till prisavdrag eller annan ersättning då bänkskivor är en komplicerad och skräddarsydd produkt. Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd.

Leveranssätt:

Vanligtvis skickas en vara med en speditör, gäller ej material som mäts och monteras. Det är ditt ansvar att se till att leveransadressen, som du angett i webbutik i samband med beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg. Leveranstid med speditör är normalt ca 3 vardagar. Leverans sker till normalt till ytterdörr på markplan men om speditören finner detta omöjligt sker leverans till tomtgräns. Vid lossning av skivor längre än 2350 mm kan kostnad för kranbil tillkomma, kontakta oss för mer info.

Mätning och montering:

När mätning bokas skall stommar, täcksidor mm sitta fast monterade, efter mätning får inget flyttas eller ändras, kakel mm skall sättas efter att bänkskivorna är monterade. Vill du att golvet ska vara täckt när bänkskivorna monteras ska detta vara gjort av dig som kund innan avtalad tid. Om det är ett befintligt kök ska gamla bänkskivor vara demonterade när mätning bokas.  Boka ej hantverkare förens skivor är på plats och tänk på att fogen måste torka minst 24 timmar efter att skivorna är monterade, under denna tid får skivorna ej röras!  Silikonfogar åldras olika fort och kan med tiden slitas/se sliten ut. Detta påverkas hur ofta man torkar av fogen och vilket rengöringsmedel man använder, vi lämnar därför inte mer än 1 års garanti på fogar. Vi använder alltid den silikonen som tillverkaren av respektive material rekommenderar.

Vid mätning skall ansvarig snickare eller slutkund finnas på plats. Toleranser kan avvika något på bänkskivor/stänkskydd i de material som mäts och monteras. Om mätning ej kan ske när vi kommer till kund pga att stommar eller dyl. ej är monterade enligt ovan kommer kostnad för detta samt nytt mätningstillfälle att debiteras. Lika så om befintliga bänkskivor ej är demonterade. Mätteknikern bedömer monteringens svårighetsgrad i samband med mätning, tex trappor, långt att bära etc.  Innebär det att priset går upp kommer detta meddelas innan produktion av bänkskivor påbörjas. 

Ytskikt på väggar som hamnar i anslutning till bänkskiva eller stänkpanel rekommenderas få sin slutgiltiga finish efter det att bänkskivan monterats. Skador som uppstår på väggars ytskikt i samband med montering ersätts ej. Detta då bänkskivor och stänkpanel väger mycket och kan vara komplicerade att montera.

Kontakta oss alltid omedelbart om mängden material i en lagd beställning förändras.

Mätning går ej att beställa utan att köp av bänkskivor skett eller kommer att sker strax efter mätningstillfället.

Ej emottagit gods:

Det är ditt ansvar att ta emot gods vid leverans, eller hämta ut ditt paket på utlämningsstället. Om du ej tar emot godset skickas det tillbaks till terminal och vi fakturerar då dig samtliga kostnader som lagerhållning, ny utkörning mm. Betalas inte denna kostnad lämnas kravet till inkasso.

Beställning:

Kontrollera offert och ritning noggrant innan beställningen görs. Som kund ansvarar du för att både offert och ritning stämmer. Om du beställt mätning och montering av oss så är det vi som ansvarar för mått mm. Kontrollera även skötsel- och monteringsanvisning i samband med din beställning, se under resp. material.

Ändring av beställning:

När du gjort en beställning av måttanpassade produkter går ändring vanligtvis ej att göra. De gånger det är möjligt kommer kostnad för detta att debiteras. Leveranstiden kommer även att förlängas.

Avbeställning:

Avbeställning av vara som beställts eller tillverkas speciellt för dig är inte möjlig.

Ångerrätt:

Ångerrätten gäller inte specialtillverkade produkter som beställs och tillverkas efter dina önskemål och mått. På övriga produkter, ej special, gäller ångerrätten och returfrakt betalas av kund.

Reklamationer och återköp i vissa fall:

Om du som privatperson mottagit en skadad produkt (se nedan angående transportskador), eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 5 arbetsdagar från att du fått din leverans. Du får inte montera eller använda produkten, om detta görs godkänns inte reklamationen.

Reklamation av vara, dolda fel eller skador skall göras av köparen inom 5 arbetsdagar. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monteringens början. Eventuella skador som t ex. repor, avskavning, slagmärken anses då vara monteringsskador som inte omfattas av vår garanti. Garantin täcker ej heller skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar.

Kostnader för montering och demontering osv. av skadad eller felaktig skickad vara godkänns inte.

Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och inte har några skador eller materialfel. Anspråk på ersättning av andra kostnader än produkten godkänns inte. Montera ej bänkskivor med skador eller materialfel då de anses vara godkända vid monteringens början, och går då ej att reklamera då skadan anses vara en monteringsskada på grund av oaktsamhet.

Om du som företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du taget emot varan, skicka en reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatperson som företag att den skadade respektive felaktigt skickade varan, om vi vill ha den i retur, ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, returen är då kostnadsfri. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. Om vi inte vill ha den skadade eller felaktiga varan i retur ersätts ej returfrakt.


Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Retur:

Returgods som vid vårt mottagande ej är i originalemballage eller bristfälligt emballerat eller skadat, utöver eventuell reklamation, godkänns ej för kreditering.

Transportskador:

Emballaget skall kontrolleras noga vid leverans och om det är skadat skall det skrivas på speditörens fraktsedel och informeras till oss, annars godkänns det inte. Eventuella dolda fraktskador skall anmälas till speditören inom 5 dagar efter leveransen. Skador på varor som uppkommit pga speditören och inte anmäls inom 5 dagar godkänns ej.

Information och bilder:

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Sekretess och säkerhet:

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

När du klickar på beställ i vår butik eller när du anmäler dig som kund hos agelito.se godkänner du att agelito.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Endast agelito.se har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.

Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.

Force Majeure:

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist:

Om du är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs alltid av allmän domstol.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.