Om natursten

Granit, marmor och kalksten är natursten där bänkskivor tillverkas av ett helt block som är taget direkt från berggrunden. 

Det är ett variationsrika material där varje bänkskiva är unik. Sten har en tidlös skönhet som knyter ihop då och nu. En bänkskiva i granit, marmor och kalksten andas beständighet, kanske för att den är tagen direkt ur berggrunden. Granit är ett mycket tåligt material medans marmor och kalksten är lite känsligare men med en klassisk charm som väger upp behovet av lite varsammare hantering. 

Alla naturmaterial som granit, marmor och kalksten har olika egenskaper vad gällande hårdhet och slagtålighet. Ytorna klara i regel en tappad kastrull, glas, mugg mm. Framkanterna är inte lika tåliga mot kantstötningar.

Granit är ett mycket tåligt material som bänkskiva är motståndskraftigt mot mekanisk påverkan, tål vatten och omild behandling.

Marmor och kalksten har kalcit, ett karbonmineral som huvudmineral. Detta gör att stenarna är känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns naturligt i bl a vin och fruktjuice. Även ämnen som kolsyra kan ge märken. Syrorna påverkar inte stenens hållfasthet, så är man bara beredd på att det finns risk för missfärgning och skönhetsfläckar är marmor och kalksten också ett bra material för kök och bad. Kom ihåg att vissa rengöringsmedel innehåller syror.

Underhåll

För rengöring och underhåll av inredningar som bänkskivor, bordsskivor och fönsterbänkar i Granit, Marmor och Kalksten kan man använda vanligt rengöringsmedel, handdiskmedel eller allrent. De olika granittyperna tål bäst miljön i köket och alla slags rengöringsmedel kan användas. Inte heller behöver man vara aktsam med sura ämnen eller kemikalier. Vid skötsel av marmor och kalksten bör man tänka på att de är känsliga för syror. Därför ska man aldrig använda sura rengöringsmedel. Natursten är ett material med en naturligt stark slityta. Några skyddande ytskikt behöver normalt inte påföras, tvärtom kan kemikalier vara direkt olämpliga.

Kemikalier

Medel för avlägsnande av kalkbeläggningar, som exempelvis toalettrengöringsmedel är skadliga och orsakar frätskador. Andra sura vätskor som vin, ättika, vinäger, fruktjuice, kolsyra etc är också skadliga. Framför allt är polerade ytor känsliga där matta, etsade fläckar lätt uppstår. Detta gäller först och främst för kalksten och marmor.

Se upp med värme

Granit är ett tåligt material. Det tål värme upp till 600 grader. Man skall ändå vara försiktig med värmechocker så använd alltid grytunderlägg.

Fläckborttagning

Något universalmedel för fläckborttagning på stenskivor finns inte. Orsakerna till fläckarna varierar, liksom stenen, varför medlet måste anpassas till fläckens art och stensort. Stensortens känslighet för fläckning varierar också. Granit är ett mycket tåligt material och behåller sin glans även om den utsätts för hårda slitagepåfrestningar. Marmor och kalksten är känsligare och där bör man tänka på att en polerad yta slår ifrån sig en del fläckar bättre än andra ytbearbetningar, men mattas å andra sidan av vissa ämnen. I regel ökar svårigheten att avlägsna fläcken med dess ålder. Ju snabbare motåtgärder sätts in, desto större är möjlighet att resultatet blir bra. En vanlig missuppfattning är att sten ska tvättas med syra. Syran har mycket större verkan på stenen än på fläcken. Fläckar ska tas bort snabbt för att hindra dem att sprida sig i stenmaterialet. Tränger fläcken djupt ned kan den vara mycket svår eller omöjlig att få bort. Det gäller också att vara försiktig, för att inte förvärra fläcken eller skada stenen. Man bör alltid först välja enkla metoder framför kemikalier.

Grundprincipen bygger på ”pastametoden”, där en lösande vätska kombineras med absorberande medel.

Undvik repor

Även om granit är tåligt så innebär det inte att man inte kan göra repor, använd skärbräda.


Natursten och dess egenskaper.

Vanligt förekommande naturbildningar i framförallt marmor och kalksten (och i viss grad all natursten) är luftblåsor, porhål och s k revormar vilket är naturliga sprickbildningar i stenens yta. Glimmer i granitsten kan ibland se opolerad ut då visst glimmer ej tar polering och detta kan framstå framförallt på stenens kanter. Marmor med kraftig ådring får inte samma grad av polering då hårdhetsgraden mellan ådring och stenen i övrigt varierar. Naturbildningar i stenen utgör ej grund för reklamation.

Natursten varierar i färg, kristallstorlek, struktur och ådring, vissa stensorter mer än andra och variationer i stensorten förekommer vid olika leveranstillfällen.En tjockleksdifferens på maximalt 10% från beställd tjocklek utgör ej grund för reklamation.  Natursten tål i allmänhet höga temperaturer. Vid hastig lokal uppvärmning kan dock stenen spricka. Ställ aldrig heta grytor, stekpannor, kastruller eller liknande föremål direkt på stenen.


Dessa skötselråd syftar till att besvara dina frågor hur man sköter natursten var du än har installerat det. Vi rekommenderar dig att följa våra skötselråd noggrant. Då kommer din bänkskiva att behålla sin fina finish under lång tid.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.